BASYS ID

ID kartice i sustavi za personalizaciju

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size


naviGO™ by HID Global

naviGO™ - softver za provjeru autentičnosti

'HID od the desktop' sustav s 'naviGO' programskim paketom i jednim od čitača idealno je rješenje za logičku kontrolu pristupa informatičkim resursima u slučajevima gdje je već implementirana (ili se planira uvesti) fizička kontrola pristupa jer omogućuje korištenje postojećih kartica. Ovisno o konfiguraciji sustava i izboru tokena mogući su različiti nivoi sigurnosti.

   ■ HID on the Desktop™ brošura
   ■ naviGO™ brošura
   ■ odabir komponenti za HID logičku kontrolu pristupa

Workstation:
naviGO™ Workstation (Client Software)
   ■ User Name/Password Authentication; PIN Authentication; Knowledge-Based Authentication
   ■ Self-service setup, authentication and lifecycle activities
   ■ Local administration
   ■ Local policies
   ■ Single credential per copy of client software

Server:
naviGO™ Server (Server Software)
   ■ User Name/Password Authentication; PIN Authentication; Knowledge-Based Authentication
   ■ Self-service setup, authentication and lifecycle activities
   ■ Centralized administration
   ■ Server policies
   ■ Multiple credentials per server software

Mixed Environment
naviGO™ Workstation and naviGO Server (Client and Server Software)
   ■ User Name/Password Authentication; PIN Authentication; Knowledge-Based Authentication
   ■ Self-service setup, authentication and lifecycle activities
   ■ Centralized administration
   ■ Server policies
   ■ Multiple credentials per client and server software

naviGO™ by HID Global

Aktivacijski ključevi

naviGO™ software moguće je aktivirati putem Interneta ili telefona. Za naviGO™ Server i naviGO™ Workstation aktivacija je obavezna.

 

Ovdje ste: HID - naviGO