BASYS ID

ID kartice i sustavi za personalizaciju

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size


Jamstvo

Obavezujemo se da ćemo u jamstvenom roku od 12 mjeseci popraviti ili zamijeniti robu za koju ovlašteni FARGO serviser ustanovi da je neispravna uslijed pogreške nastale prilikom proizvodnje samog uređaja. Jamstvo isključuje zamjenu potrošnog materijala (riboni, filmovi, trake za čišćenje i sl..). Obavezujemo se da ćemo robu popraviti za najviše 30 dana, a u protivnom smo dužni osigurati kupcu adekvatnu zamjenu do konačnog popravka. Da bi ostvario pravo na popravak u jamstvenom roku kupac je dužan uz neispravnu opremu priložiti:
 • Originalni račun ili račun-otpremnicu
 • Originalni jamstveni list
 • Pisani opis kvara
 • Svu pripadajuću dokumentaciju, upravljačke programe (drivere), te pripadajuće kabele

Kupac je prilikom preuzimanja robe sa servisa dužan donijeti kopiju radnog naloga (primke) koji je dobio prilikom zaprimanja robe na servis.

Jamstvo se ne primjenjuje na kvarove nastale:

 • Uslijed kvara prouzrokovanog neispravnim napajanjem, te uslijed drugih razloga (statički elektricitet, napon na ulaznim jedinicama računala) za koje je kriva treća strana
 • Uslijed kvarova uzrokovanih neovlaštenom nadogradnjom firmware-a – testiranje, popravak i ponovno podešavanje sustava se posebno naplaćuju sukladno važećem troškovniku
 • Ukoliko se koristi neodgovarajući (neoriginalni) potrošni materijal (riboni, kartice) i/ili pribor koji ne odgovaraju tehničkim normama proizvođača
 • Uslijed modificiranja opreme bez dopuštenja (softverski ili hardverski)
 • Uslijed nepoštivanja uputa za rukovanje propisane od strane proizvođača
 • U slučaju kvara nastalog uslijed nepravilnog rukovanja, mehaničkog oštećenja (pad, udarac, lom i sl.) ili više sile uslijed neovlaštenog otvaranja uređaja
Posebne napomene:

Jamstvo na glave printera HDP®, DTC®, i Persona® serije je 12 mjeseci. Jamstvo ne vrijedi u slučaju mehaničkog oštećenja glave. Proizvođač zadržava pravo tražiti glavu printera i medij (karticu) kako bi se napravio laboratorijski pregled istih i ustanovio uzrok kvara.
Ovdje ste: JAMSTVO